- Вашият мъж от естествена смърт ли си отиде?

-  Какво говорите! Имаше си личен лекар.