- Къпането тук е забранено – казва полицай на някаква жена, готвеща се да влезе в езерото.

- Защо не ми го казахте, докато се събличах?

- Събличането тук не е забранено, мадам, само къпането!