- Помня как веднъж шефът ме попита кой от нас е дебил? Той или аз?

- И ти?

- Ми, казах, че всички знаят, че той на работа дебили не взема!