- Когато се ожениш, ще разбереш какво значи истинско щастие!

- Наистина ли?

- Да, ама вече ще е късно.