Въпрос към радио "Ереван":

- Кога мъжът е най-съсредоточен?

Отговор на радиото:

- Мъжът е най-съсредоточен, когато прелива ракия от дамаджана в малка бутилка.