Отидох в аптеката, разгледах цените, реших, че е по-евтино да умра.

Отидох в погребална агенция, разгледах цените, върнах се в аптеката.