Чужденец изучаващ български пита свой колега българин:

- Как е на български "синхрофазотрон"?

- Ко?

- Боже, какъв прекрасен лаконичен език!