- Как си със ските?

- Като мълния съм.

- Как така?

- Всеки път в различно дърво...