- Kакво е Фън шуй?

- За всички свои несгоди да обвиняваш мебелите вкъщи.