- Как си?

- Какво да ти кажа? Черните котки спряха да ми пресичат пътя. Не виждали смисъл.