За да сте сигурни, че ще получите кредит, трябва да занесете в банката документи, доказващи, че той по никакъв начин не ви е нужен.