Англичаните – със сода.

Американците – с лед.

Българите – вечер уискито, на следващата сутрин содата, а ледът – на главата.