- Как се нарича жена, която знае къде е мъжът й по всяко време?

- Вдовица.