Мъжът чете книгата "Как да станете господар в дома си!" Вдъхновен, скача, отива в кухнята и забива пръст в гърдите на жена си:

- От този момент моята дума е закон! За довечера ще ми приготвиш разкошна вечеря, после ми приготвяш ваната, за да се отпусна. Изтриваш ми гърба и ми подаваш хавлията, ясно?! После искам масаж и след товааа - познай кой ще ме облече и ще ми среше косичката?

Жена му го гледа с изцъклени очи и изсъсква:

- СЪТРУДНИКЪТ ОТ ПОГРЕБАЛНОТО БЮРО!