1. Преместете дивана централно срещу телевизора.

2. Отворете една бира и я поставете на масата пред дивана.

3. Изсипете храната в голяма купа.

4. Отворете вратата на апартамента.

5. Изчакайте.