Учителка изпитва ученик.

- Разкажи урока!

Ученикът мълчи.

- Кажи поне заглавието на урока!

Ученикът мълчи.

- Какъв предмет учим сега?

Ученикът мълчи.

По едно време от задния чин се чува шепот.

- Леле! Тая го разхожда из целия материал!