- Ало, како, стана нещо много лошо!

Тате се качи да бере ябълки и падна от дървото!

- И какво? - Ами загубихме го, како!

- Добре, де, а под дървото търсихте ли?