Мъж и свещеник седят един до друг в самолет. При тях идва млада стюардеса. Мъжът си поръчва уиски с лед.

– И на вас ли? – пита тя свещеникът.

– Не! – възкликва той. – Предпочитам да извърша прелюбодеяние, отколкото да вкуся алкохол.

Мъжът смутено подава чашата си обратно на стюардесата.

– Извинете, не знаех, че мога да избирам!