Двама англичани се запознават на прием.

- Майлс, индустриалец, кокс и въглища - представя се единият.

- Джоунс, директор на затвор - хляб и вода.