Ако имаш вода у коленото, каманье у бъбреците и песък у жлъчката...

Единственото нещо, къде ти остава, е да идеш у общината и да си посакаш разрешение за строеж.