Питали Радио Ереван:

- Какво е брак?

- Единственото дълготрайно наказание, срокът на което може да се намали с лошо поведение - отговорило радиото.