Отиват двама статистици на лов. Насреща им глиган.

Първият стреля, и улучва 2 метра пред глигана. Вторият стреля и улучва 2 метра зад глигана. И си казали - браво, улучихме го