Двама мъже разговарят:

- Вчера, когато се разрази бурята, висях два часа в асансьора! - казал единият.

- Това не е нищо! - отвърнал вторият - Аз пък стоях два часа на ескалатора!