Един младеж се напил до безсъзнание. На сутринта се буди, гледа - лежи в непознато легло, в странна чужда стая, завит с чаршаф, а наоколо - никого.

Решава да си ходи.

Става, увива се с чаршафа и тръгва към вратата, когато тя рязко се отваря и влиза... една стара, стара баба!

Пауза. Двамата се гледат, сащисани.

- Добро утро, бабо - идва на себе си накрая младежът.

- Какво добро утро!!! Ти луд ли си!!! Това е моргата!!!

- А, така ли? Е, в такъв случай, гутен морген!