Веднъж група последователи на дарвиновата теория за еволюцията се събрали и решили, че човешкият род вече е достатъчно напреднал и не му трябва Бог. Така че избрали един изтъкнат дарвинианец и го пратили да Му каже, че късат всякакви отношения с Него.

Дарвинианецът пристигнал при Бог и още от вратата му заявил:

- Господи, решихме, че повече не си ни нужен. Стигнали сме дотам, че можем и сами да правим хора чрез клониране. Науката твори чудеса - затова си събирай парцалите и се махай.

Бог изслушал търпеливо речта на дарвинианеца и отвърнал:

- Чудесно. Хайде да ми покажеш докъде сте стигнали. Да се състезаваме по правене на хора! Но да го направим по моя начин - така, както създадох някога Адам.

Ученият с радост се съгласил и със самочувствие загребал шепа пръст от земята. На което Бог отговорил:

- Ааа, не! Ползвай собствена пръст, ако обичаш!