Към края на мандата си едно правителство рекло на народа си:

- Вече живеем по-добре!

Народът помислил малко, пък отвърнал:

- Блазе ви!