Идва автобусът. Спира на спирката. Вътре се пълни с хора. Изведнъж тръгва. Бързо, все по-бързо. Хората забелязват, че някакъв мъж тича зад него с последни сили. Започват да му се смеят. Един от пътниците се подава през прозорчето и вика:

- Човече! Не тичай толкова бързо, тука ще се напикаем от смях...

- Сега и ще се наакате! Аз съм шофьорът!