Телефонен разговор с адвокатска кантора:

- “Уинстън, Уинстън, Уинстън и Уинстън”, добър ден.

- Добър ден, търся господин Уинстън.

- Няма го, в командировка е.

- А мога ли тогава да говоря с господин Уинстън?

- Излезе на обяд.

- А господин Уинстън?

- Болен е тази седмица.

- Тогава ще мога ли да говоря с господин Уинстън?

- На телефона.