- Защо не следиш теглото си?

- Не го подозирам в нищо.