Съдбата през цялото време ни подхвърля шансове - трябва само да ги видим и да ги използваме умело.

Валентина Беднова -  руски инженер-електрончик, обществен деец, публицист, хуморист и афорист от гр. Каменск-Уралски, Свердловска област.