Да си лягаш с усмивка и открито сърце, с отворен ум и чиста съвест – това е истинският успех в живота.

Независимо дали ви нараняват, разочароват, предават – останете верни на себе си и на своята съвест.

Успех е да приемем самотата като част от нас. Не можем винаги да бъдем разбирани и да срещаме отзивчивост. Ще има дни, в които ще се чувстваме неразбрани, отхвърлени и самотни. Самотата не отслабва, когато се вторачим в нея, напротив – става още по-тежка. Самотата отслабва, когато я приемем като част от живота си и спрем да й обръщаме внимание – също като хулиган, когото трябва да игнорираме, защото, колкото повече му обръщаме внимание, толкова по-голямо удоволствие му доставяме. Ако спрем да му обръщаме внимание, рано или късно ще му омръзне и ще ни остави на мира.

Успех е не да имаме на масата си златни прибори и копринени покривки, а да имаме с кого да споделим залъка си и на кого да разкажем преживяванията си;

с кого да поговорим и с кого да помълчим.

Успех е не да караме скъпа кола, а да имаме посока и цел – място, към което пътуваме, и където да има кой да ни чака.

Успех е да сме оставили нещо след себе си. Диря, която си струва да бъде последвана.

Успех е да обичаме и да бъдем обичани.