Никой не е толкова сляп, както този, който не желае да гледа.

Уилям Бъроуз, из романа "Призрачният шанс"