Япония е страна, която неведнъж ни е удивлявала със своите навици, традиции и хорски нрави. Някои неща можете да видите или направите само там. И ако за европейците доста от тези неща са странни, японците са си изградили един много добър свят, в който на пиедестал са ценностите.

Знаете ли например, че учениците в Япония нямат никакви изпити, тестове, контролни и прочие, докато не станат в 4. клас? Питате се защо? Обяснението е просто, поне за японците.

Защото целта на първите години от обучението на децата е не да ги съдят и преценяват според техните знания или умения за учене, а да възпитат у тях добри маниери, качества като състрадание, доброта. Това е период, който е посветен на нещо много по-важно от оценките и изпитите – изграждането на характера на личността.

Японците учат първо на човечност и после на знания.

Цветелина Велчева