Днешните ученици са деца на дигиталната епоха, първото поколение, израснало обградено от смартфони, таблети и електронни четци. Учители, родители и законодатели днес признават нарастващото влияние на технологиите и се стремят все повече да ги прилагат в образованието. Използването на мултимедия в класните стаи, таблетите за ученици и електронните учебници са само част от стъпките в тази насока.  

Предвид тази тенденция, учителите, родителите и властите предполагат, че предпочитанието на учениците към технологиите означава, че употребата им ще подобри резултатите им. Но проучвания установяват, че това далеч не е сигурно. 

Лорън Сингър и Патриша Алекзандър описват на страниците на The Conversation резултатите от няколко изследвания, които са провели, за да проверят дали наистина учениците разбират по-добре текстовете, когато ги четат онлайн. Изводът, до който стигат, накратко, е следният: ако питаме учениците, те са убедени, че се справят по-добре с онлайн текстовете. В действителност обаче показват по-добри резултати, когато четат на хартия. 

Прегледът на съществуващите проучвания по темата сочи, че учениците разбират по-добре информацията на хартиен носител, ако текстът е по-дълъг от една страница. Причината е скролването, което разсейва. Сингър и Алекзандър провеждат няколко експеримента, в които учениците четат различни тестове от екран и на хартия и трябва да отговорят на редица въпроси, показващи степента, в която са разбрали прочетеното. Учениците трябва да посочат какъв носител предпочитат – хартията или екрана – и да сравнят представянето си в двата случая. 

Ето какви са изводите от изследването:  

  • Учениците в огромната си част предпочитат цифровия носител.
  • Четенето е значително по-бързо онлайн, отколкото на хартия.
  • Учениците смятат, че се справят по-добре, когато четат от екран.
  • Парадоксално, разбирането като цяло е по-добро, когато четат на хартия. 
  • Когато става дума за общи въпроси (например, да разберат основната идея на текста), носителят няма значение. 
  • При по-специфични въпроси, които изисват по-задълбочено разбиране на отделни части от текста, участниците се справят значително по-добре, когато четат на хартия. 

Авторите на изследването смятат, че