Вътрешно осветление, улично осветление, компютърни екрани, телевизори и смартфони – изкуствената светлина днес е навсякъде. Нощта отдавна не е така тъмна.

Но това удобство може да има неочаквано висока цена. Учени доказаха, че излагането на прекалено много светлина вреди на здравето на животните, тъй като нарушава естествения цикъл на редуване между светлина и тъмнина. Резултатите все още не могат да бъдат приложени към хората, но показват тревожна тенденция, която трябва да бъде изследвана.

„Нашето изследване показа, че нарушаването на цикъла на тъмнина и светлина в околната среда води до тежко влошаване на редица здравни параметри“ - казва невробиологът Йохана Майер от Университета на Лайден в Холандия.

За да изследват колко вредно може да бъде постоянното осветление, Майер и екипът ѝ държат мишки в лабораторията на непрекъсната светлина за период от 24 седмици.

Резултатите са обезпокоителни. В изследването били включени повече от 130 мишки. След почти половин година без естествена тъмнина те загубили мускулна и костна маса, показвайки преждевременни признаци на остеопороза и възпаления – от типа, който се наблюдава само в присъствието на патогени и други стресови фактори.