Един от важните параметри, който дава информация за хода на бременността и развитието на плода, е неговото сърцебиене. Честотата на ударите на сърцето и характерът на съкращенията дава полезна информация и може да е сигнал за специалистите за възможни бъдещи усложнения.

Още от 5-ата седмица сърцето започва да изпраща с импулси, които могат да бъдат засечени със съвременната техника. Срокът не е фиксиран точно – може да се случи малко по-рано или по-късно. И горе-долу по това време ултразвуковото изследване със специален датчик, който се слага във влагалището, може да го отчете. 
Докато наконечниците с датчик, който се поставя върху корема, могат да регистрират сърцебиене около 7-8-гестационна седмица.

Ако обаче бременната се преглежда със стара апаратура, на която няма опция да се чуе сърцето на бебето, е много възможно този параметър да остане не изследван.

А в много случай е важно той да се провери и да бъде следен, защото може да даде сигнал, че бременна трябва да потърси допълнителни изследвания.

До края на първото тримесечие, честотата на сърдечния ритъм на плода се променя по различни причини. Например – през 7-ата седмица тя е 120 удара в минута, а на 10-ата седмица ударите вече са 180. След това този показател се променя и ударите намаляват. В 11-ата седмица те са 150 в минута. Тези промени са свързани с развитието и промените в организма на бебето в утробата.

Ако обаче изследването установи, че честотата на биене на сърцето на плода е по-слаба или превишава нормата, трябва да се търси причината.
Ако ултразвуковото изследване на успее да засече сърдечния ритъм, това не е добър признак.

Но няма смисъл бременната да се тревожи. Ако това е първото изследване, което се прави в 5-6-а седмица, не всеки специалист може установи биенето на сърцето. Тогава малко по-късно изследването просто трябва да повтори.

Източник: Новите родители