Организаторите на някои от най-големите фотографски събития в България търсят доброволци, с които да работят за развитието на българската фотография.

Ето и част от тяхното обръщение:

"Вярваме, че качественото развитие на фотографския живот в България зависи до голяма степен от активните участници в него и развиването на активна, солидарна фотографска общност.

Обръщаме се към хората с интерес към фотографията, като търсим тези, които са готови да отделят част от времето си за развитието на българския фотографски живот.

Целите, върху които ще се работи са:

  • Създаването на авторска периодика на фотографска тематика отразяваща случващото се в Българската фотография и във фотографията по света.
  • Генерирането на качествени фотографски събития: лекции, курсове, уъркшопи и др.
  • Продуциране на българско авторско фотографско съдържание под формата на: изложби, книги, мултимедия, филми и др.
  • Активна работа за популяризиране на българската фотография и българските автори в чужбина
  • В по-дългосрочен план - създаването на обособени фотографски центрове във водещите български градове

Има ясен план как всичко това да се случи. С този конкурс се надяваме да намерим нужната експертна подкрепа под формата на доброволчески труд."

Авторите на инициативата обещават, че трудът на всеки доброволец ще бъде възнаграден адекватно. 

Ако сте любител на фотографията и имате желанието да допинесете за нейното развитие, то може би си струва да погледнете пълната информация за инициативата на адрес: http://photovacation.org/dobrovolci.html 

Кандидатури се приемат до 30-ти октомври, а в официално събитие на 2-ри ноември, организаторите на конкурса ще се срещнат с кандидатите в София.