Депресията е водещата причина за инвалидност и влошено здраве в световен мащаб. Над 300 милиона души по света живеят с депресия. Данни на Световната здравна организация показват  увеличение с 18% в периода между 2005 г. и 2015 г. 8% от българите страдат от депресия. Това са 1 млн. сънародници, сочат данни за 2017 г. Днес, вследствие от пандемията от коронавирус, тези стаститики най-вероятно ще се удвоят.

Почти 50% от хората, които страдат от депресия не получават никакво лечение, дори в страните с високи доходи.

Причините са основно две:

- Липса на подкрепа за хората с психични проблеми

- Социалната стигма

Затова и Световната здравна организация в момента провежда кампания, наречена „Депресията: нека говорим“.

„Продължаващата стигма, свързана с психичните заболявания е причината да озаглавим така кампанията си – казва д-р Шекар Саксена, директор на департамента за психично здраве и борба със зависимостите.

„За човек, който живее с депресия разговорът с някой, на когото има доверие често е първата стъпка към лечение и възстановяване.“

Депресията обикновено включва следните неща, продължаващи в период от над две седмици:

- Загуба на интерес към преди това любими дейности

- Постоянна тъга

- Проблеми с всекидневните дейности

„По-доброто разбиране на депресията и начините за лечението ѝ, макар и съществено, е само началото – казва Саксена. Това, което трябва да последва, е съответстващи устойчиви психичноздравни услуги, достъпни за всеки, дори за най-отдалечените населения в света.“

Източник: PsyBlog