Томас Едисън за човешките възможности

17 юли 2019 г., 02:01
1889

Shutterstock 

"Ако наистина вършим всичко, на което сме способни, ще бъдем удивени от самите себе си."

Томас Едисън - американскиизобретател и бизнесмен, създал много важни устройства. Той е един от първите изобретатели, приложили принципите на масовото производство при създаване на изобретения.

Ключови думи:
Коментари