Томас Едисън за човешките възможности

12 януари 2018 г., 00:02
628

Shutterstock 

"Ако наистина вършим всичко, на което сме способни, ще бъдем удивени от самите себе си."

Томас Едисън - американскиизобретател и бизнесмен, създал много важни устройства. Той е един от първите изобретатели, приложили принципите на масовото производство при създаване на изобретения.

Ключови думи:
Коментари