ИМА НЕЩО НЕНОРМАЛНО В ТОЗИ СВЯТ,

отчаяно крача

по нашата нежна планета,

половината човечество умира от глад,

другата половина

пази диета.
Стефан Цанев

17.09.1991.

Стефан Цанев, роден през 1936 година, е български драматург, поет и писател.