"Именно най-трудните за обичане хора са тези, които най-много се нуждаят от това." (Сократ)

Сократ е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция.