Подбирайте внимателно мечтите си, те са утрешната ви реалност.

Силвия Кристъл - авторка на множество романи. Публикувала е есета и пътеписи за далечни страни.  Филолог по образование. Владее пет езика.