„Трудна работа е любовта, братко. Понякога, чакайки правилния човек, умираш от самота, а друг път, търпейки грешния, погубваш си живота... - Шамс

Руми (1207-1273) е бил персийски поет, ислямски учен, теолог, и суфистки мистик, живял през 13. век. Стиховете и думите му са сред най-възхваляваните из духовните общности, но по-малко известно е, че вдъхновението и духовното влияние в произведенията на Руми идват от неговия наставник, носещ името Шамс от Табриз (1185-1248). Шамс бил сунит с персийски произход, за когоо се смята, че е бил духовният учител на Руми.