„Търпението не се изразява в това да седиш и просто да чакаш. То е в умението да гледаш бодлите, но да виждаш розата, да гледаш нощта и да виждаш деня. Обичащите са търпеливи и знаят, че луната има нужда от време, за да достигне своята пълна и най-красива фаза." (Шамс Табризи)

Шамс Табризи (1185 – 1248 г.) е сунит с персийски произход, за който се смята, че е бил духовния учител на Руми - персийски поет, ислямски учен, теолог, и суфистки мистик.