"Ако искаш да те обичат, обичай."

Луций Аней Сенека -  римски философ и писател – един от най-видните римски мислители и пръв представител на т.нар. Нова стоа – заключителния етап от историята настоицизма.