„Никакво времево или пространствено разстояние не може да отслаби приятелството на двама души, които взаимно вярват в стойността на другия.“ (Робърт Сауди)

Робърт Сауди (1774 – 1843) е английски поет от епохата на Романтизма, принадлежащ към известната школа на така наречените „ранни английски романтици“, или още – „Езерни поети“, поет лауреат в продължение на тридесет години – от 1813 година до смъртта си през 1843 година. Освен като представител на романтическата школа, поетът е известен и със своята литературоведска, историческа и биографска дейност, както и със заниманията си в областта на есеистиката. Може би неговият най-запомнящ се принос към литературната история е детската класическа и добре позната на всички „Приказка за Трите мечки“, която е първоначалната версия на известната по цял свят приказка за Златокоска.