„Раздялата е за тези, които обичат с очите си.“ – РУМИ

Мевляна̀ Джалал ад-Дин Мухаммад Румѝ е персийски поет и суфистки мистик, живял по време на Златния век на исляма.