„Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие."

Ралф Уолдо Емерсън - американски мислител и писател.