Често хората взимат решения, които не са "рационални" от чисто икономическа гледна точка. Т.е. те обикновено не водят до възможно най-добрия резултат. На какво се дължи това?

Може би не ни бива в боравенето с числа, не можем да преценим адекватно какви са ни шансовете? Или съществува психологически механизъм зад всичко това?

Сара Гарофало обяснява евристичните подходи и тези, свързани с разрешаването на проблеми, на базата на предишен опит и интуиция, а не на анализ.

Налични са субтитри на български.