Лятото премина,
дойде есента,
утрото с усмивка
поздрави света.

Училищен звън
децата зове,
чуват се навън
вик и смехове.

В улиците бързат
весели деца
и радостно тупкат
малките сърца.

И скоро кат кошер
с работни пчелици
загъмжа школото,
пълно с ученици.

Елин Пелин

Gallery

 luminast / Shutterstock

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

 sonya etchison / Shutterstock

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

SpeedKingz / Shutterstock

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

 benedektibor / Shutterstock

Gallery
Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock